El Temps - Manual per manipular l'adjudicació de places a la policia espanyola

Fecha de publicación: Nov 24, 2018 9:37:43 PM

Arbitrarietat en l'alteració de les places oferides durant el procés, deficient publicitat de la convocatòria, omissió dels requisits contemplats, aparent vulneració dels principis de mèrit, antiguitat i capacitat, resolucions definitives sense segell oficial... El jutjat contenciós-administratiu número 7 de València ha tombat una provisió de places a la policia espanyola farcida d'ombres. «Un vet a una pràctica irregular i habitual a la Direcció General de la Policia, i que demostra que els moviments interns realitzats a tota Espanya són il·legals», denuncien des de l'Agrupació Reformista de la Policia, que ha assessorat jurídicament al policia recurrent. L'última paraula, però, està en mans del Tribunal Superior de Justícia valencià.

https://www.eltemps.cat/article/5532/manual-illegal-per-manipular-ladjudicacio-de-places-a-la-policia-espanyola

Amb quatre anys d'experiència a l'exèrcit espanyol i més de quinze al Cos Nacional de Policia (CNP), l'agent Víctor volia canviar d'aires dintre de la policia espanyola. Ho feia per motius familiars. L'objectiu era, una vegada acumulava quasi dues dècades servint als cossos i forces de seguretat de l'Estat, aconseguir un lloc de feina amb el qual poguera estar més a prop de la seua llar. Però també assumir nous reptes professionals. Amb dues medalles a la seua esquena, tenia moltes esperances d'obtenir el destí desitjat.

Tanmateix, un procés de moviments interns de places dintre del CNP farcit d'aparents irregularitats i d'ombres frustrarien els seus plans. Ara bé, motivarien un recurs contra el procés que comportaria l'anul·lació de la convocatòria per part del jutjat contenciós-administratiu número 7 de València. Amb la prefectura de la policia espanyola al País Valencià presentant un recurs contra la decisió, l'última paraula està en mans del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià. Tot i que la batalla als jutjats podria allargar-se encara més.

La història comença, tal com relata el recurs presentat per l'agent, i al qual ha tingut accés aquest setmanari, en febrer de 2017. L'agent s'assabenta d'una convocatòria de moviments interns de places «a través d'un missatge de text del sindicat al qual es trobava adscrit», en aquell moment, la Unió Federal de Policia. La provisió d'aquests llocs de treball es realitza mitjançant un correu electrònic intern. En ell, es detalla que s'ofereixen dues places per a la Brigada Provincial de Policia Judicial, quatre per a la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, una per a la comissària de districte d'Abastos, una altra per a la comissària del districte de Centre i una tercera per a la comissària del districte de Russafa.

Aquesta convocatòria a través d'un correu electrònic, però, contempla les primeres ombres. Tal com s'assenyala al recurs presentat per l'oficial del CNP, «malgrat que a l'article 2 de la Relació de Llocs de Treball de la Direcció General de Policia per remissió de l'article 47.2 de la llei de Règim Personal de la Policia Nacional disposa que la provisió de llocs de treball es regirà per la convocatòria respectiva, degudament publicada segons estableix la normativa i en la qual s'expressarà el procediment de provisió, denominació, nivell, complement específic, la seu del lloc oferit, l'escala, categoria, barem i puntuació mínima exigida, certament, i fins on ha pogut conèixer aquesta part, per a la convocatòria de les places referides només va publicar-se aquest correu electrònic». O dit d'una altra manera: «Es va ometre tant el procediment com el contingut reglamentàriament establit a tal efecte». «A més, cal afegir que la convocatòria no va ser publicada en l'Ordre General de la Direcció General de Policia, en contra de l'exigència de l'article 2.3 de la Relació de Llocs de Treball de la Direcció General de Policia», remata.

Tot i aquestes suposades irregularitats, el procés continua. El policia mencionat indica com a destí preferent la Brigada Provincial de Policia Judicial. Com a segona opció, marca la comissària del districte d'Abastos, a València. La resolució provisional li assigna la darrera elecció. Ara bé, segons recull el recurs, es produeix un «sobtat i irregular» canvi en els destins oferits. Les places passen de nou a deu; desapareixen dues destinacions a la Brigada Provincial de la Policia Judicial; també no hi ha cap plaça per a la comissària de districte de Centre, com sí que surt a la primera convocatòria; s'augmenten a dos, respectivament, els llocs oferits en les comissàries d'Abastos i Russafa, i s'inclouen dues destinacions a la Brigada Provincial d'Informació, que no estava a la convocatòria inicial. Les úniques places que es mantenen inalterables són les de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana.

«Com es possible que no fóra comunicada i publicada l'alteració en les places?», es pregunten al recurs. I adverteixen: «Tota provisió de llocs de treball ha de ser publicada en l'Ordre General de la Direcció General de Policia, un requisit que va incomplir-se en aquest cas. La no publicació de l'alteració va infringir igualment el procediment legal i reglamentari». Ara bé, l'agent pateix, si fa no fa, un episodi surrealista. A través d'una telefonada d'un inspector i de la secretaria de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadans se li comunica la concessió de la plaça en la comissària d'Abastos. Quan acudeix a buidar les seues taquilles i agafar les seues pertinences, «el cap de la secció de la UPR li comunica que no abandonava la unitat, ja que no seria destinat a Abastos».

El procés, malgrat tot, segueix acumulant punts negres. En març del 2017, es publica la teòrica resolució definitiva. En aquest document, però, desapareix la provisió de plaça per al policia. Encara més, «desapareixen les dues destinacions de la comissària d'Abastos contemplades a la resolució provisional. Fins i tot, se suprimeix aquesta destinació», tal com narra el recurs. «Novament s'alteren les destinacions. El nombre total passa de les deu del llistat provisional a les nou de la convocatòria, amb la supressió de la d'Abastos i afegint una plaça de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana. Amb tot, no coincideixen tampoc a les inicialment convocades», s'exposa.

«Arran de les fonamentades sospites d'irregularitats», l'agent va realitzar diverses gestions personals per esclarir tot el que havia ocorregut. D'aquesta manera, va assabentar-se que un quadrant «desproveït de segell, forma i firma oficial» comunicat «a través d'un correu electrònic oficial enviat a totes les dependències i als sindicats» era el correcte. Una resolució anòmala en la qual tornava a haver-hi un ball de places, ja que passaven de nou a deu per segona vegada. En aquesta ocasió, «es mantenen les dues places de Russafa i les quatre de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, però se suprimeixen les dues de la Brigada Provincial d'Informació i s'incorpora una segona destinació a la Brigada Provincial de Policia Judicial, un més a la comissària de Centre i una altra a Abastos». Fou, en aquell moment, quan va decidir presentar el recurs que comptaria amb el suport de l'Agrupació Reformista de Policies, a la qual s'afiliaria poc després.

A l'escrit, no solament denuncien l'alteració de places. També que la concessió de places «a dos funcionaris amb menor antiguitat i més baix escalafó que el recurrent». «Encara més, si s'observa la provisió feta a la resolució en la destinació d'Abastos, aquesta plaça és assignada a un altre funcionari amb major antiguitat i escalafó. I tot quan al quadrant de preferències, consta que Abastos no és la seua primera opció», se censura al recurs. «No trobem cap motivació per aquesta vulneració dels principis de mèrit, antiguitat i capacitat», s'exposa al text. «El cúmul d'arbitràries irregularitats durant tot el procés frega l'esperpent i converteix el procediment en una aberració que vulnera de cap a peus la reglamentació establida», es critica.

«Perquè la prefectura superior va ometre tota referència al procediment a aplicar, els criteris per a la provisió i no va publicitar-ho en l'Ordre de la Direcció General de Policia?», es pregunten a l'escrit de l'agent recurrent. Una qüestió que es respon al mateix recurs: «Per a poder proveir les destinacions com els dóna la gana, de manera arbitrària i sense estar lligat a cap procediment reglamentari, d'esquena a la legalitat vigent».

Amb aquests arguments, el jutjat contenciós-administratiu número 7 de València va considerar «acreditada la denúncia d'infracció del procediment administratiu, atenint-se a les omissions de la convocatòria dels requisits de participació, mèrits i altres contemplats en els articles 8 i següents del reglament de provisió», segons s'estableix a la interlocutòria, a la qual ha accedit aquest setmanari. «Al seu torn, cal assenyalar la deficient publicitat de la convocatòria i, fonamentalment, l'arbitrària, en tant que no motivada, modificació de les places a cobrir, una vegada s'ha iniciat el procediment», agrega.

Per al magistrat, també «resulta igualment acreditada la denúncia per indefensió causada a l'aspirant en ordre a poder sol·licitar els llocs que li pogueren interessar, ja que en cap moment coneixia aquelles places que amb posterioritat i sense cap explicació foren adjudicades, sense acreditar-se que prèviament a la seua concessió va establir-se un nou termini als aspirants perquè pogueren optar a elles». «Es conculca el principi de motivació dels actes administratius, ja que no consta explicitat perquè s'assigna a un altre aspirant de menor antiguitat i número d'escalafó el lloc de treball sol·licitat per al recurrent com a primera opció», remata el jutge.

«Aquesta decisió [en referència a la sentència] té una enorme transcendència, ja que veta una pràctica tant irregular com habitual en la Direcció General de Policia de tota Espanya per proveir de llocs de treball», assenyalen des de l'Agrupació Reformista de Policies, sindicat que ha assessorat jurídicament al policia recurrent i al qual va afiliar-se l'agent afectat. «La conclusió és clara: els moviments interns són il·legals», afirmen, però també lamenten que la possible anul·lació de la convocatòria tinga conseqüències laborals per a altres policies. I adverteixen: «La sentència, que no es ferma, en cas de ser confirmada, obriria una via per a la impugnació dels procediments de provisió que s'efectuen per part de la Direcció General de Policia a través d'aquest sistema». L'última paraula, amb la Direcció General de Policia havent presentat un recurs a la interlocutòria, està en mans del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià.